Blog

admin
Kas 4 th, 2014
Aşk DuasıYorum Yapılmamış

Kendine aşık etme duası

Sizi sevmeyen size karşı bir şey hissetmeyen bir kişi bazı dua ve vefk uygulamları ile etkileyebilir ve onun bilinç altına girerek onu kendinize medyum hocalar ile bağlayabilirsiniz.Bu tür uygulamları bağlama duası denilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm. mu2legendzen Elif lâm mîm Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l hayyü’l kayyûmü ilâ kavlihi teâlâ: Lâ ilâhe illâ hüve’l azîzü’l hakim yâ Allâh yâ hayyü yâ kayyûm yâ dâimün yâ azîzün yâ Allahü es’elüke. mu legend zen Allahümme yâ hayyü kable külli hayyün yâ hayyün ba’de küllü hayyün yâ hayyün lâ yüşebbihü hayyün yâ hayyün muhyî külli hayyün yâ hayyün mümeyyitü külli hayyün yâ hayyün yebkî ve yüfnî külli hayyün entellezî zellet liazametike’l mülüki ve hadaat lizikri ismike’r-rikâbi ve tüzekkedeket liheybetike ve izze-tüke’ş-şevâmihu. Leke’s-sültâni ve’l meleküti ve’l izzeti ve’l ceberûti es’elüke bismike’I hayyü’l kayyûm en tülkâ aleyye nûrün hazâ’İ ismü fetütîunî rûhâniyetihi ve huddâmihi ve yekûnû avnâlî alâ kadâi havâicî ve bülûği meâribî inneke entel hayyü’l kayyûm lâ havle velâ kuvvete illâ bike yâ aliyyün yâ azîmün.

Be the first to post a comment.

Add a comment